• Szkoła to (nie) miejsce kultu. Deficyty równouprawnienia w zakresie wolności sumienia i wyznania w szkołach publicznych w Polsce

  Raport „Szkoła to (nie) miejsce kultu. Deficyty równouprawnienia w zakresie wolności sumienia i wyznania w szkołach publicznych w Polsce” opisuje sytuację w edukacji publicznej pod kątem realizacji wolności sumienia i wyznania oraz dyskryminacji ze względu na wyznanie i/lub światopogląd. Raport został opracowany na podstawie przeprowadzonego monitoringu mediów internetowych oraz przypadków zgłoszonych do Fundacji Polistrefa. Raport koncentruje się na wydarzeniach w roku szkolnym 2016/17 oraz początku roku szkolnego 2017/18.

  Pobierz (PDF 6.0 MiB)
 • Szkoła (nie)publiczna?

  Raport z monitoringu szkół przejmowanych przez inne, niż jednostki samorządu terytorialnego, organy prowadzące, zrealizowanego w ramach projektu "Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej"

  Pobierz (PDF 535.5 KiB)
 • Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej - rekomendacje

  Broszura zawiera rekomendacje wynikające z przeprowadzonych przez nas badań ilościowych i jakościowych, dotyczących dostępności lekcji etyki i religii innych wyznań niż rzymskokatolicka; monitoringu szkół, pod kątem przestrzegania zasady niedyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd, przekazanych innym organom prowadzącym niż jednostki samorządu terytorialnego oraz analizy obowiązującego stanu prawnego.

  Pobierz (PDF 447.0 KiB)
 • Pomiędzy obowiązkiem a wyborem - etyka i religia w szkołach publicznych w Polsce

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem z badań dotyczących dostępności lekcji etyki i religii innych niż rzymskokatolicka przeprowadzonych w ramach projektu "Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej"

  Pobierz (PDF 3.4 MiB)
 • Broszura

  Broszura podsumowująca projekt "Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej"

  Pobierz (PDF 799.1 KiB)
 • W sidłach niemocy

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem "W sidłach niemocy", który wieńczy projekt "Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej"

  Pobierz (PDF 1.3 MiB)
 • Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej

  Broszura informacyjna, w której przypominamy przepisy prawa z obszaru wolności sumienia i wyznania; odpowiadamy na najczęściej zadawane nam pytania i objaśniamy, jak sobie radzić w sytuacji braku zrozumienia oraz dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w edukacji publicznej; wskazujemy na dobre praktyki.

  Pobierz (PDF 489.5 KiB)
 • Raport z działań w roku 2014

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem z działań podjętych przez nas w roku 2014, w ramach projektu „Działania na rzecz równości wyznaniowej i światopoglądowej w edukacji publicznej”

  Pobierz (PDF 14.4 MiB)
 • O organizacji lekcji religii

  Zachęcamy rodziców, rodziców zastepczych, opiekunów prawnych oraz pełnoletnich uczniów do zapoznania sie z przygotowaną przez nas broszurą dotyczącą organizacji lekcji religii i etyki w szkołach publicznych. Dokument zamieszczony na naszej stronie zawiera wybrane przepisy prawne dotyczące organizacjii lekcji religii i etyki, definicje dyskryminacji oraz w wzór deklaracji woli uczęszczania na lekcje religii/etyki w szkole.

  Pobierz (PDF 538.6 KiB)
 • Raport "Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją"

  Raport "Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją. O występowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach oraz o treściach etycznych, religijnych i antydyskryminacyjnych w systemie oświaty" wieńczy projekt "Zbadanie występowania i przeciwdziałania dyskrymiancji na tle religijnym w małoplskich szkołach", który finansowany był ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Projekt realizowany był przez Fundację Polistrefa w roku 2012.

  Pobierz (PDF 1.7 MiB)
 • Rekomendacje

  Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań w ramach projektu „Zbadanie występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach”, który finansowany był ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

  Pobierz (PDF 111.0 KiB)
Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki