Nauczanie religii w szkołach a różnorodność wyznaniowa w Polsce

Nauczanie religii w szkołach stwarza dogodne warunki dla realizacji prawa jednostki do wyznawania i demonstrowania swojej religii lub innego światopoglądu oraz prawa rodziców do religijnego wychowania dzieci, zgodnie z Art. 53 ust. 4 oraz Art. 48 ust. 1 Konstytucji RP.

Więcej...

Charakterystyka Kościołów i związków wyznaniowych

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ustawa o gwarancji wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989 roku [Dz. U. 1989 Nr 29 poz. 155] gwarantują swobody religijne i światopoglądowe. W Art. 1. Dział I Ustawy zapisano:

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania.

2. Wolność sumienia i wyznania obejmuje swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie.

3. Obywatele wierzący wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

W tak określonych warunkach prawnych, jak podaje Encyklopedia. Religie świat 1 w Polsce jest zarejestrowanych ponad 160 Kościołów, związków wyznaniowych i zrzeszeń religijnych.

Więcej...

Stowarzyszenia i organizacje skupiające obywateli Polski nienależących do żadnego z Kościołów i związków wyznaniowych

Konstytucyjna zasada wolności sumienia i wyznania dotyczy nie tylko różnych wyznań religijnych ale także światopoglądów, w myśl zapisu w preambule: 

my, Naród Polskie – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, 

mówiąc zatem o różnorodności wyznaniowej w Polsce należy brać pod uwagę nie tylko wyznawców zarejestrowanych religii i związków wyznaniowych ale także wszystkich tych, którzy w swoim postępowaniu kierują się uniwersalnymi wartościami wywodzonymi ze źródeł poza religijnych, głównie z koncepcji filozoficznych i naukowych tj. ateistów, wolnomyślicieli i agnostyków.

Więcej...

Strona używa plików cookies w celu zbierania danych statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki